1. ELEMENTE DEFINITORII 

1.1. Termenii si conditiile generale prevazute in continuare se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii realizate de AGROTRAC GMBH RO SRL si AGROTRAC Webshop, prin intermediul magazinului virtual www.agrotrac.ro catre Cumparator si pot fi modificate oricand de catre AGROTRAC GMBH RO SRL

1.2. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea următorul înțeles, dacă din context nu rezultă altfel: 

Cumparator - persoana fizica autorizata/ persoana juridica sau alta entitate juridica care se înregistrează pe Site prin crearea unui Cont si emite o Comanda.

Vanzator - societatea comerciala  AGROTRAC GMBH RO SRL „agrotrac”, avand sediul social in Romania, Adjud, str. Republicii 2Z, jud. Vrancea, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J39/246/.2004, cod TVA RO16280489, cont IBAN nr. RO39 BTRL04001202285178XX – Ron, deschis la Banca Transilvania Adjud, cod SWIFT: BTRLRO22 (denumită în continuare ”Vânzătorul” sau „agrotrac.ro”), reprezentată în Romania prin Victor Claudiu Avram – Administrator, sau agrotrac.ro.

Conținut are următoarea definiție:

•    toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

•    conținutul oricărui mesaj trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

•    orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Vanzatorului, Cumparatorului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;

•    informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele acestora, practicate de către Vânzător sau de către un partener contractual al acestuia, într-o anumită perioadă;

•    date referitoare la Vânzător. 

Cont - ansamblul format dintr-o adresa de e-mail si o parola care permit unui singur Cumpărător accesul la zone restrictionate ale Site-ului.

Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului, ca urmare a incheierii Contractului. 

Comanda - comunicare ce intervine intre Cumparator si Vanzator sub forma de document electronic (formular de comanda, email sau fax) sau telefonic, prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului intentia de a achizitiona Bunuri si/sau Servicii de pe Site, cu indicarea expresa a acestora, la pretul si in conditiile mentionate pe Site. Rezervarea de Bunuri si Servicii disponibile pe Site, fara transmiterea Comenzii, nu reprezinta o Comanda. 

Contract - o Comanda confirmata si acceptata de catre Vanzator. 

Drepturi de Proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi conexe de autor, drepturile asupra bazei de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. 

Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor, asa cum sunt precizate in Comanda si/sau pe Site. 

Document – prezentul document privind Termenii si Conditiile de comercializare de Bunuri si Servicii.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE 

2.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi este permisă oricărui Cumparator.

2.2. Fiecare Cumparator poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Cumparatori.

2.3. Pentru motive justificate, AGROTRAC GMBH RO SRL își rezervă dreptul de a limita posibilitatea Cumparatorului de a lansa Comenzi și/sau de a utiliza anumite modalități de plată și/sau de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în cazul în care consideră că, prin conduita sau activitățile Cumparatorului, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Societatea și/sau Site-ul. În oricare dintre aceste cazuri, Cumparatorul se poate adresa Vânzătorului pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

2.4. Accesând Site-ul, Cumpărătorul este responsabil pentru toate operațiunile efectuate de acesta prin accesarea Contului și parolei personale. Agrotrac nu răspunde pentru greșelile intervenite ca urmare a folosirii neglijente a Contului și parolei Cumpărătorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Agrotrac nu răspunde pentru securitatea și confidențialitatea contului și parolei Cumpărătorului. Vânzătorul va putea limita, unuia sau mai multor Cumparatori, capacitatea de achiziționare a unor Produse disponibile pe Site la un moment dat, în condițiile menționate în prezentul Document.

2.5. Prin lansarea unei Comenzi electronice pe Site-ul anterior mentionat sau telefonice, la numarul de telefon indicat pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (electronica sau telefonica) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. 

2.6. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente: 

a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra locului de livrare si a datelor de facturare) si conditiile sale specifice; 

b. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul); 

c. Prezentii Termeni si conditii care vor fi fost acceptati in prealabil de catre Cumparator. 

2.7. Daca Vanzatorul accepta Comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a specificatiilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator cu privire la acceptarea Comenzii și/sau expedierea Bunurilor și Serviciilor comandate, fara a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neacceptata in mod expres ca avand valoarea unui Contract. 

2.8. Confirmarea Comenzii se face telefonic, de catre reprezentantii Vanzatorului, sau electronic (e-mail automat). 

2.9. Contractul se va considera încheiat între Vânzător și Cumpărător la momentul primirii de către Cumpărător a notificării transmise de către Vânzător, pe e-mail sau telefonic, cu privire la acceptarea Comenzii. Notificarea de expediere a Comenzii va echivala cu o acceptare a Comenzii de către Vânzător. Prezentul Document privind Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat. 

2.10. Vânzătorul nu garantează disponibilitatea în stoc a Bunurilor si Serviciilor afișate pe Site și își rezervă dreptul de a anula în mod unilateral o Comandă, total sau parțial, în cazul în care anumite Bunuri si Servicii nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile, indiferent de motiv (lipsă temporară din stoc, epuizarea ediției, etc.), precum și în cazul în care Cumpărătorul nu a achitat la scadență sumele datorate Vânzătorului și/sau nu a furnizat instrumentele de garanție solicitate de Vânzător. În eventualitatea în care Bunurile si Serviciile au fost deja plătite de către Cumparator, sumele achitate vor fi rambursate de către Vânzător.

3. OBLIGATIILE SI DREPTURILE VANZATORULUI

3.1. Sa utilizeze cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si sa livreze Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului, conform celor indicate in Comanda.

3.2. Informatiile prezentate pe Site-ul Vanzatorului au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete, insa Vanzatorul face eforturi pentru a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat.

3.3. Comunicarea cu Vanzatorul se poate face prin intermediul Site-ului de prezentare prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea „Contact”. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari cu privire la modalitatea de gestionare.

3.4. In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, Agrotrac isi rezerva dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului. 

3.5. Sa puna la dispozitie online sau, la cerere, prin email, materiale informative (prezentări, desene, descrieri şi specificaţii tehnice, confirmarea de livrare, statusul comenzilor, disponibilitatea produselor si termenii de livrare, etc.) gratuit sau contra cost. 

3.6. Daca comanda se efectueaza in mod electronic, receptionarea acestei comenzi va fi confirmata imediat, dar aceasta nu reprezinta obligativitatea acceptarii comenzii de catre Vanzator. Plasarea unei comenzi electronice implica acceptarea de catre Cumparator a termenilor si conditiilor contractuale generale din acest Contract. 

3.7. Să respecte conditiile generale de lucru, specificatiile comenzilor si mentiunilor online în conformitate cu actul de acceptare a comenzii. 

3.8. Materialele (prezentări, desene, descrieri şi specificaţii tehnice etc.) oferite de Vanzator sunt informative, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare, şi nu reprezinta o obligaţie a acestuia decât în cazul în care Cumparatorul a solicitat expres o confirmare, iar Vanzatorul a emis-o. În descrierea și prezentarea Bunurilor si Serviciilor disponibile pe Site, Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse sau accesorii, care se poate să nu fie incluse în costurile Bunurilor si Serviciilor respective.

3.9. Executarea comenzii fără o confirmare prealabilă de către Vanzator echivaleaza cu acceptarea Comenzii de catre Vanzator si nu poate fi refuzata de Cumparator, decat daca acesta a anulat Comanda iar declaratia de anulare a fost primita de Vanzator inainte de expedierea marfii. 

3.10. Vanzatorul îşi rezervă dreptul de a face modificări cu privire la specificaţiile tehnice ale produselor comercializate pe Site. El nu va răspunde pentru specificatiile Bunurilor si Serviciilor primite de la furnizori, chiar dacă Cumparatorul nu a fost informat în prealabil. 

3.11. Vanzatorul este absolvit de răspundere în cazul în care comenzile sunt greşite sau dacă Cumpărătorul a solicitat anularea acestora după împlinirea termenului în care aceasta ar fi putut opera. Cumparatorul poate anula comanda numai dacă are confirmarea Vanzatorului ca aceasta este inca posibil, comanda nefiind expediata deja. Nu vor putea fi anulate Comenzile ce au ca obiect Bunuri și Servicii ce nu se află în portofoliul general de produse al Vânzătorului și care vor fi fost procurate/comandate/date în execuție de către Vânzător special pentru Cumpărător, ca urmare a Comenzii transmise de acesta.

3.12. Cumparatorul nu va putea anula Comanda și orice comunicare cu privire la o eventuală anulare va fi lipsită de orice efecte în situația în care Vanzatorul va fi plasat deja comanda spre livrare la furnizorii proprii precum şi în alte cazuri expres prevăzute de prezentul contract.

3.13. Vanzatorul este exonerat de executarea obligaţiei asumate prin confirmarea/acceptarea comenzii în cazurile prevăzute de lege sau de prezentul contract.

3.14. Modificarea unei comenzi de către Cumparator produce efecte numai dacă Vanzatorul a acceptat actul de modificare şi numai din momentul acceptării modificării. Cumparatorul este obligat să primească livrarea în condiţiile comandate anterior solicitării modificării dacă Vanzatorul nu a acceptat modificarea. 

3.15. In caz de dauna indirecta, Vanzatorul va răspunde doar dacă a acţionat cu intenţie sau cu gravă neglijenţă. 

4. OBLIGATIILE SI DREPTURILE CUMPARATORULUI 

4.1. Se obliga să primească livrările/prestările executate de către Vanzator la Comenzile sale, în condiţiile prezentului Contract. 

4.2. Se obligă sa plătească prețul mărfurilor livrate/serviciilor prestate astfel cum acesta este înscris în facturile emise de Vanzator sau de persoana indicată de acesta ca Vanzator direct, la termenul indicat în factură și conform condiţiilor de plată prevăzute in prezentul Document.

4.3. La solicitarea Vânzătorului, Cumparatorul se obligă să garanteze plata preţului cu o scrisoare de garanţie bancară sau cu filă CEC sau bilet la ordin avalizate in nume propriu de către reprezentantul Cumpărătorului sau cu emiterea a două file CEC  cu plata la termen, conform solicitării Vanzatorului.

4.4. Instrumentele de garantie acordate de către Cumpărător devin instrumente de platã din ziua scadenței obligației de plată garantate, dacă plata nu este executată la scadență. Cheltuielile ocazionate de executarea plății în aceastã modalitate vor fi suportate de Cumpărător. Pãrțile pot conveni și o altã modalitate de soluționare amiabilã a cazului de neexecutare la scadențã a obligației de plată. Garanţiile acordate de către Cumpărător Vanzatorului vor putea fi executate de către acesta atât pentru recuperarea datoriilor reprezentând preţul neachitat al Bunurilor, cât şi pentru recuperarea datoriilor reprezentând penalităţi şi/sau orice alte despăgubiri datorate de către Cumpărător. 

4.5. Cumparatorul are dreptul să verifice statusul comenzilor, facturilor, notificările de livrare si sa comunice Vanzatorului orice solicitare speciala.

4.6. In cazul în care a fost formulata o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva Cumpărătorului sau a fost inițiată o procedură de insolventa, dizolvare, divizare sau fuziune cu privire la Cumparator, acesta se obligă să informeze de îndată Vanzatorul, comunicându-i toate datele relevante ale procedurii respective.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

5.1. Numele Site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea AGROTRAC GMBH RO SRL. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar fără a se limita la texte, logo-uri, simboluri comerciale, imagini statice sau dinamice, conţinut multimedia, programe, scripturi și orice alte date prezentate pe Site-ul www.agrotrac.ro, este proprietatea exclusivă a AGROTRAC GMBH RO SRL și este protejat în conformitate cu prevederile legale aplicabile privind drepturile de autor și drepturile conexe. Acestea nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul prealabil scris al proprietarului. Orice incalcare a prezentului articol si, respectiv, a drepturilor de autor ale AGROTRAC GMBH RO SRL va da dreptul acesteia la obligarea persoanelor in culpa la plata de despagubiri, precum si la acoperirea intregului prejudiciu produs societatii AGROTRAC GMBH RO SRL.

6. FIDELITATE. CONFIDENTIALITATE. PUBLICITATE

6.1. Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator  Vanzatorului vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului/Comenzii si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al Cumparatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste. Materialele oferite de furnizorul produsului, precum materiale promotionale sau informative (prezentări, desene, dimensiuni, coduri, specificaţii tehnice), condiţiile prezentului Contract, preţurile Bunurilor și Serviciilor precum și orice alte condiții comerciale propuse de către Vânzător sunt confidenţiale. Dacă accesul la informaţii va fi condiţionat de o parolă, Vanzatorul va transmite Cumparatorului parola respectivă, iar acesta este obligat, sub sancţiunea unei penalităţi de 10.000 euro, să nu divulge parola unei alte persoane. Vânzătorul va putea identifica și justificata o astfel de dezvăluire prin datele colectate de Vânzător în legatură cu utilizarea contului protejat de respectiva parolă, precum IP-ul, numarul de accesari, s.a. Orice transmitere a acestora către terţe persoane sau folosire fără acordul Cumparatorului, dă dreptul acestuia să pretindă Vanzatorului daune. 

6.2. Este interzisă prezentarea sub marca Agro Trac a altor produse decât produsele livrate de Vânzător, precum si folosirea materialelor promotionale marca AgroTrac in alt interes decat acela de a promova Vanzatorul și Bunurile și Serviciile livrate de acesta.

6.3. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facută de Cumpărător cu privire la Comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului, cu excepția cazurilor reglementate de lege,. 

6.4. Mesajele AGROTRAC GMBH RO SRL sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de AGROTRAC GMBH RO SRL. Astfel sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. 

6.5. Prin inscrierea in baza de date AGROTRAC GMBH RO SRL, Cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti, parteneri ai AGROTRAC GMBH RO SRL: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care AGROTRAC GMBH RO SRL poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, etc. 

7. TRANSFERUL PROPRIETATII

7.1. Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata Cumparatorului –doar la momentul achitării integrale a pretului Bunurilor si Serviciilor respective de către Cumpărător, chiar dacă livrarea va fi operat anterior momentului plății. 

7.2. In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare. 

7.3. Riscul deteriorarii produselor este transferat Cumparatorului in momentul predarii acestora catre Transportator.

7.4. Costurile aferente transportului revin în sarcina Cumparatorului. Vanzatorul nu răspunde pentru nereguli apărute pe timpul transportului, descărcării şi recepţiei produselor. Transportatorul răspunde de starea produselor pe timpul transportului, conform contractului de transport. Cumparatorul răspunde pentru pagubele aduse produselor livrate în timpul descărcării acestora din mijlocul de transport şi pe timpul recepţiei. 

8. RASPUNDERE

8.1. Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricareia dintre obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare, inclusiv pentru pierderea acestora. 

9. LIVRARE. RECEPTIE. RETURNARE

9.1. Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile comandate de Cumparator in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului. Data predării şi, respectiv, a recepţiei Bunurilor se consideră a fi data depunerii acestora de catre Vanzator la transportator. Condiţiile de livrare sunt agreate conform Incoterms 2010. Vanzatorul va livra Bunurile Ex Works – Franco fabrică. 

9.2. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare. 

9.3. Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciile în mod exclusiv pe teritoriul Romaniei. 

9.4. Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator sau direct catre partenerii Cumpărătorului precum si către clientii săi finali, persoane fizice sau juridice. Cumpărătorul va putea opta pentru locul de livrare și destinatarul final al Bunurilor și Serviciilor comandate prin selectia acestor opțiuni, in Site-ul de prezentare.Opțiunea va fi disponibilă în funcție de criterii de greutate/volum, astfel cum acestea vor fi indicate de către Vânzător pe Site, la momentul lansării Comenzii de către Cumpărător.

9.5. Termenii de livrare sunt validati doar cu acordul scris al Vanzatorului. Termenul de livrare devine valid și începe a se calcula de la data procesării Comenzii de către Vânzător, dar nu inainte de finalizarea tuturor demersurilor legale comerciale pentru colaborare, precum și plata anticipată a Bunurilor și Serviciilor făcută de către Cumpărător si confirmată prin prezentarea documentelor ce atestă plata, dacă este cazul, și a comunicării disponibilității de livrare de către Vânzător.

9.6. Livrarea la timp depinde și de respectarea condițiilor contractuale asumate de Cumpărător. Livrările parțiale sunt permise. 

9.7. Părţile se angajează să rezolve pe cale amiabilă orice probleme privitoare la starea Bunurilor și Serviciilor vândute de către Vânzător, la specificaţiile tehnice, la calitatea şi la viciile ascunse ale acestora.

9.8. Vânzătorul nu răspunde pentru întârzierea livrării unor bunuri dacă, la rândul său, nu le-a primit de la furnizorii săi la termenele convenite cu aceştia, in afară de cazul în care, din culpa Vânzătorului, aceste termene vor fi fost stipulate după scadenţele convenite cu Cumpărătorul.

9.9. Cumpărătorul are obligaţia de a plăti cheltuielile de transport, de descărcare şi de recepţie a mărfii livrate. 

9.10. Cumpărătorul este obligat de a verifica starea şi specificaţiile tehnice ale produselor de îndată după recepție. Cumpărătorul va trebui să notifice Vânzătorul cu privire la  existenţa unor vicii aparente ori a unor diferenţe privitoare la specificaţiile tehnice faţă de cele comandate ori modificate în condiţiile prezentului Contract, precum și cu privire la orice altă problemă constatată referitor la Bunurile și Serviciile livrate in termen de cel mult 24 de ore de la momentul constatarii, care nu poate fi mai târziu decât momentul descărcării mijlocului de transport. În lipsa transmiterii unei notificări cu privire la eventuale vicii/diferențe în termenul indicat mai sus, se va considera că Cumpărătorul a primit un produs conform şi în bună stare, iar Vânzătorul şi-a executat obligaţia de predare. Orice reclamaţie ulterioară în ceea ce priveşte cantitatea şi/sau calitatea Bunurilor livrate nu se va lua în considerare de către Vanzator.

9.11. Prin acceptarea Bunurilor, Cumpărătorul este de acord cu recepţia si isi exprima acceptul cu privire la  preţul acestora şi la termenul de plată. În cazul în care Produsele nu sunt însoţite de aviz de expediţie, documentul de livrare a acestora va fi considerat ca fiind factura fiscală comunicata electronic Cumparatorului. 

9.12. Orice probleme legate de transportul mărfii trebuie consemnate într-un act comun cu transportatorul (conducătorul mijlocului de transport sau altă persoană delegată) sau, în caz de refuz, cu orice martor. Dacă sunt vizibile nereguli la sosirea mijlocului de transport (starea mijlocului de transport, a ambalajului produselor, a amplasării produselor în mijlocul de transport, a ancorării produselor în mijlocul de transport, a produselor sau altele asemenea vicii aparente), Cumparatorul va executa întotdeauna fotografii ale mijlocului de transport, ale mărfurilor în mijlocul de transport, după descărcare şi la recepţie. 

9.13. Cumpărătorul va transmite o copie de pe actul de recepţie, cu sau fără constatarea unor nereguli şi, după caz, fotografiile, către Vânzător. 

9.14. Pentru evitarea oricărui dubiu, livrarea se va considera ca fiind valabil efectuata si in cazul in care aceasta se va face catre o alta persoana decat Cumparatorul, conform indicatiilor acestuia transmise prin Comanda. In acest caz, data receptionarii va fi data primirii Bunurilor de catre destinatarul indicat de catre Cumparator. Prin reprezentant al Cumpărătorului se înţelege persoana care declară că este împuternicit al Cumpărătorului şi care, în numele acestuia, receptioneaza Bunurile.    

Politica de Retur. Acceptul Returului 

9.15. Vanzatorul poate accepta returnarea produselor din catalog sau a altora la solicitarea Cumparatorului, insa nu este obligat să le accepte. Acceptul sau refuzul returului depinde de tipul de produse, de valoarea acestora, de data la care se doreste a se realiza returul si de motivul returului.

a.    Retururile trebuie să fie declarate în prealabil la centrul de asistenţă pentru clienţi al Vanzatorului (România, în acest caz) și să fie acceptate în mod expres de către Vânzător.

b.    Retururile care au fost trimise fără o nici o declarație în prealabil nu vor fi acceptate şi vor fi trimise inapoi Cumpărătorului. În cazul în care astfel de produse vor fi returnate în continuare, Vanzatorul le va da înapoi Cumparatorului, pe cheltuiala proprie.

9.16. Fiecare pachet de retur va avea în interior o copie a formularului de retur acceptat de Vânzător. 

9.17. Toate retururile TREBUIE să fie declarate în scris până la ora 12.00 a următoarei zi lucrătoare celei în care se primeste cererea de retur, iar cererea trebuie să fie confirmată de Vânzător. 

9.18. Pe langa taxa de transport, care va fi suportata de Cumparator, în cazul produselor returnate, Cumparatorul va avea obligația de a plăti Vanzatorului următoarele costuri:

I. Taxe datorate prin raportare la prețul produsului (inclusiv TVA): 

În funcție de prețul produsului returnat (inclusiv TVA), Cumpărătorul va datora Vânzătorului următoarele taxe de retur: 

Produsele cu valoare sub 91 lei – nu vor fi acceptate la retur. 

Produse cu valoare de peste 91 lei – vor fi taxate cu 45 lei pentru procesele logistice la care se mai adauga si costuri de transport. 

II. Taxe datorate prin raportare la data returului:

Pe lângă taxele indicate la punctul I de mai sus, în caz de retur, Cumpărătorul va achita Vânzătorului, pentru returul oricăruia dintre produsele din cataloagele AGROTRAC GMBH RO SRL, următoarele sume, în funcție de data la care returul are loc, prin raportare la data recepției: 

Retururi 0 – 14 zile: 10 % taxe din valoarea produselor comandate la care se mai adauga si costurile aferente transportului.

Retururi 15 zile – 3 luni: 20 % taxe din valoarea produselor comandate la care se mai adauga si costurile aferente transportului.

Retururi 3 – 6 luni: 30 % taxe din valoarea produselor comandate la care se mai adauga si costurile aferente transportului.

Retururi mai vechi de 6 luni: nu se acceptă retururi. 

Va fi considerată dată a returului data la care produsele pentru care Vânzătorul și-a exprimat consimțământul pentru retur au ajuns la depozitul acestuia.  

9.19. Retururile care au la baza probleme de calitate, conformitate sau greseli din partea Vanzatorului nu vor aduce nici un cost suplimentar Cumparatorului, cu condiția ca acestea să fie notificate Vânzătorului în termenii agreați prin prezentul Document sau în termenul indicat în formularul de garanție. 

9.20. Se refuza la retur: 

a) Piese originale sau comenzile speciale, in cazul carora Cumparatorul solicita returul din cauza comenzii gresite facuta de catre Cumparator.

b) Articolele speciale, ale caror valoare unitara este sub 91 de Lei, indiferent de numarul bucatilor comandate.

c) Produse care deja au fost utilizate, instalate, puse în funcțiune.

d) Produsele care nu mai sunt intacte precum și produsele ale căror ambalaje sunt deteriorate.  

e) Produsele returnate dupa data limita de retur, indicata in prezentul Document, sau a caror valoare este mai mica de 45 lei;

e) Produsele care nu se află în portofoliul general de produse al Vânzătorului și care vor fi fost procurate/comandate de către Vânzător special pentru Cumpărător, ca urmare a Comenzii transmise de acesta.

9.21. Produsele pot fi returnate numai dacă Vanzatorul a acceptat în prealabil in scris returnarea. Vanzatorul va refuza preluarea produselor returnate de Cumparator dacă nu a acceptat returnarea sau dacă produsele nu sunt în aceeași stare ca cea de la momentul livrării produselor către Cumparator. 

9.22. Transportul produselor returnate precum si al celor refuzate la retur va fi plătit de Cumparator. Cumpărătorul va suporta riscul deteriorării și/sau al pieirii Bunurilor până la data livrării Bunurilor către Vânzător. Cumparatorul va fi responsabil pentru diminuarea valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării Bunurilor.

9.23. Toate Bunurile se vor returna în aceleași condiții în care acestea au fost primite de Cumparator, respectiv în ambalajul original, fără nici un fel de deteriorări, cu toate etichetele intacte, în aceeași cantitate și cu documentele însoțitoare. Produsele ce constituie un kit vor trebui returnate ca un kit. Cumparatorul își pierde dreptul de retur și Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care nu îndeplinesc condițiile anterior menționate.

Daune provocate în timpul transportului:

9.25. Dacă daunele sunt vizibile, pachetele nu vor fi acceptate de Cumparator fara confimarea curierului ca pachetele prezinta daune exterioare. 

9.26. Produsele deteriorate în timpul transportului vor fi păstrate de Cumparator în aceleași condiții în care le-a primit (separat, fără a fi expuse, împreună cu ambalajul). Acestea trebuie reținute pana când AGROTRAC GMBH RO SRL va contacta Cumparatorul pentru a verifica daunele produselor, împreună cu transportatorul. Dacă produsele vor fi trimise înapoi fără nici o întelegere între cele 3 părți, AGROTRAC GMBH RO SRL nu va putea fi tinut responsabil. Daunele pot fi rezolvate numai cu condiția ca cererea să fie făcută până cel târziu la ora 12.00 în ziua urmatoare recepționării produselor de către Cumpărător. În cazul livrărilor primite vinerea sau într-o zi urmată de o zi de sărbătoare legală, constatarea daunelor poate fi solicitată cel târziu în prima zi lucrătoare, la ora 12.00. 

10. FACTURARE. PRETURI. PLATI

10.1. Toate preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul site-ului www.agrotrac.ro sunt exprimate in lei si nu includ T.V.A. și prețul de transport. 

10.2. În cazul în care, din eroare, prețul afișat pe Site este mai mic decât preţul real de comercializare al unui produs practicat de către Vânzător la acel moment, sau în cazul în care alte detalii cu privire la Bunuri si Servicii au fost afișate în mod greșit, inclusiv din cauză că detaliile au fost introduse greșit în baza de date a Vânzătorului, Vânzătorul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și va informa Clienții despre preţul real al Produsului, prin orice mijloc de comunicare utilizat de către Vânzător, în cel mai scurt timp posibil. În cazul Bunurilor si Serviciilor cu preț greșit pentru care Comanda a fost deja finalizată și confirmată de către Vânzător, Vânzătorul are dreptul de a denunța în mod unilateral Contractul și de a anula livrarea respectivului produs, fapt acceptat de către Cumparator prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții. Vânzătorul va informa Cumparatorul, în cel mai scurt timp posibil, despre eroarea apărută și anularea Comenzii. În acest caz, Cumparatorul va putea comanda produsul in cauza la prețul comunicat de către Vânzător.

10.3. Modalitatea de plata si termenul de plata vor fi agreate în urma negocierilor dintre reprezentantii Vanzatorului si cei ai Cumparatorului si vor fi  specificate in Comanda. In lipsa unei înțelegeri prealabile, plata se va efectua in termen de 14 zile calendaristice de la emiterea facturii si se considera efectuată dacă sumele respective au intrat în contul Vanzatorului sau a fost efectuată în numerar si/ori POS. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze în prealabil toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare. 

10.4.In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de . 

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre AGROTRAC GMBH RO SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

  Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

  Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. AGROTRAC GMBH RO SRL se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si AGROTRAC GMBH RO SRL

 Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. 

AGROTRAC GMBH RO SRL se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa, AGROTRAC GMBH RO SRL se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

AGROTRAC GMBH RO SRL certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

  a. dreptul de a cere AGROTRAC GMBH RO SRL sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

 b. dreptul de a cere AGROTRAC GMBH RO SRL sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

 c. dreptul de a cere AGROTRAC GMBH RO SRL sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale; 

 d.In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Eu platesc.ro

 In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane: 

-    AGROTRAC GMBH RO SRL si Eu platesc.RO garanteaza securitatea sistemelor informatice. 

-     Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele AGROTRAC GMBH RO SRL sau pe serverele Romcard SA.

-     In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM. 

 ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI www.agrotrac.ro SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL www.agrotrac.ro VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI www.agrotrac.ro SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.

10.4. Vânzătorul nu este și nu va putea fi ținut responsabil pentru orice cost suplimentar suportat de către Cumparator în cazul plăților prin transfer bancar sau online, cum ar fi dar fără a se limita la comisioane bancare, comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Toate costurile astfel generate vor fi suportate în mod exclusiv de către Cumparator.

10.5. Vanzatorul AGROTRAC GMBH RO SRL va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul Cumparatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si sa acceseze informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont. Prin aceasta modalitate de comunicare, Cumparatorul accesand Contul sau de pe www.agrotrac.ro, va detine o evidenta a facturilor emise de AGROTRAC GMBH RO SRL, putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate doreste.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin adaugarea acestora de catre AGROTRAC GMBH RO SRL in Contul de client sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata in Contul sau. 

10.7. În caz de nerespectare a termenului de plată sau în caz de decădere din beneficiul termenului, Cumpărătorul se află de drept în întârziere prin simplul fapt al împlinirii termenului de plată, începând cu ziua imediat următoare împlinirii datei scadente. În cazul în care Cumparatorul (i) nu plăteşte la scadenţă sau (ii) nu achită contravaloarea integrală a sumei datorate, acesta se obligă să plătească Vânzătorului, pe lângă preţul datorat, o penalitate de 12,5% pe an, calculată la suma scadentă și neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării integrale a sumei restante. Valoarea penalităţilor va putea depăşi valoarea debitului asupra căruia sunt calculate. Suplimentar, în cazul în care livrarea nu va fi fost deja realizată, Vânzătorul va putea suspenda livrarea Bunurilor și Serviciilor până la momentul achitării integrale, de către Cumpărător, a sumelor datorate.  

10.8. Orice plată făcută de Cumparator va stinge în primul rând penalităţile datorate până la data plăţii respective, în ordine cronologică, începând cu cele mai vechi, indiferent de menţiunile înscrise pe documentele de plată şi de titlul cu care se face plata. Creanţa principală se va putea stinge numai prin plăţi ulterioare achităriiwww. tuturor penalităţilor.

10.9. Cumparatorul poate primi discounturi de la Vânzător în condiţiile generale ale discounturilor oferite de Vânzător. 

10.10. Acordarea de discounturi şi nivelul acestora se stabilesc la libera apreciere a Vanzatorului şi nu constituie o obligaţie a acestuia faţă de Cumparator decât în măsura în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute în oferta de discount, disponibilă în Cont. In cazul in care aceste informatii sunt indisponibile pentru 48 de ore in contul de client, va rugam sa ne sesizati acest aspect pe adresa de mail: agrotracimpex@gmail.com 

11. GARANTIE

11.1. Toate produsele comercializate pe Site-ul www.agrotrac.ro beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor.

11.2. Garantia este oferită de Vanzator, fiind necesară pentru aceasta doar factura. Durata și condițiile de acordare a garanției vor varia în functie de produs si de producator și vor fi comunicate Cumparatorului. Modalitatea de comunicare fiind sub forma electronica, prin completarea unui formular de garantie de pe site. In mod general, produsele livrate au o garanţie de bună funcţionare de minim 1 an. 

11.3. In cazul produselor achizitionate de la partenerii nostri prezentați pe Site-ul www.agrotrac.ro în rubrica Pagina Partener sau Pagina Prezentare,. garantia Bunurilor este asigurata de catre partenerul care a vandut Bunul. Factura va fi suficienta pentru a beneficia de garantie.

11.4. În cazul în care, pe durata garanţiei, se constată un defect la produsul achiziționat, pentru a putea beneficia de garanție, Cumpărătorul este obligat să informeze Vânzătorul, printr-o notificare  transmisă acestuia la adresa indicată în prezentul înscris. 

11.5. Vanzatorul va face constatarea defecţiunii la sediul său. În acest sens, Cumpărătorul va trebui să asigure transportul Bunului la sediul Vânzătorului. 

11.6. Dacă se constată că defectul a fost cauzat de nerespectarea de către Cumparator a condiţiilor impuse in Contract şi în documentaţiile tehnice aferente Bunului, acesta pierde garantia, iar costurile aferente constatării, reparaţiei şi/sau înlocuirii produsului vor fi suportate de Cumparator. 

11.7. Dacă Cumparatorul utilizează produsele in alte scopuri decât uzul normal, obligaţia de garanţie a Vanzatorului încetează. 

11.8. Garanţia nu se acordă în cazul în care se constată că, în perioada de valabilitate a acesteia, a intervenit una din următoarele situații: depozitare incorectă, avarie intenţionată, uzură naturală, manipulare incorectă sau neglijență, curățarea cu solvenți neadecvați, influențe electrice și electronice, în măsura în care acestea nu sunt imputabile Vânzatorului, modificări efectuate de către Cumpărător sau o terță parte, montaj defectuos, punerea greșită în funcțiune, reparații defectoase, care nu sunt în conformitate cu indicațiile tehnice aferente Bunului și care au fost realizate fără aprobarea prealabilă a Vânzătorului,  utilizarea produselor în alte scopuri decât uzul normal, utilizare defectuoasă, Cumpărătorul nu a respectat instrucţiunile de întrebuinţare şi planurile şi termenele de revizie tehnică. 

11.9. În toate cazurile prevăzute de prezentul articol, în care fie garanţia nu este acordată, fie aceasta încetează, Cumpărătorul va suporta toate costurile aferente constatării, reparaţiei, înlocuirii, transportului şi manipulării produsului în cauză. 

11.10. Garanţia nu acoperă viciile aparente. Vicile aparente trebuie notificate in maximum 24 ore de la data receptionarii produselor de către Cumpărător .  Orice reclamaţie ulterioară în ceea ce priveşte calitatea Bunurilor livrate nu se va lua în considerare de către Vanzator.

12. ACCEPTARE

12.1. Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. Se vor considera ca fiind acceptate de catre Cumparator acele Bunuri si Servicii pentru care Cumparatorul nu a sesizat Vanzatorul cu privire la o eventuala neconformitate a acestora in termenul limita mentionat in prezentul Document. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile sau le va primi inapoi. De asemenea, pentru produsele vandute si livrate de Agrotrac (AGROTRAC GMBH RO SRL) Cumparatorul beneficiaza de returul produselor in conditile de mai sus.

13. FORTA MAJORA

13.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul extern, imprevizibil, in afara controlului partilor, invincibil si care nu poate fi evitat. În situaţia în care evenimentul de forţă majoră depăşeşte 15 (cincisprezece) zile calendaristice, atunci oricare parte va avea dreptul de declara încetarea imediată a Contractului.

14. LITIGII SI PENALIZARI. INCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute AGROTRAC GMBH RO SRL utilizatori / clienti / cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti de la sediul Vânzătorului.

14.2. Litigiile născute între părţi în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea şi/sau terminarea prezentului contract se vor supune judecăţii la instanţa competentă din localitatea Adjud, jud. Vrancea. De asemenea acestea pot fi cedate catre terte parti pentru o solutionare mai rapida. 

14.3. Toate produsele neachitate sunt şi rămân in proprietatea Vanzatorului până la momentul plăţii facturii respective. Pana la data achitarii integrale a Bunurilor livrate si, respectiv, a transferului proprietatii catre Cumparator, Cumparatorul nu poate constitui gaj, ipotecă sau alte sarcini ori interdicţii pe produsele livrate decât dacă are acordul prealabil al Vanzatorului. 

14.4. Vanzatorul are dreptul să denunţe prezentul contract cu un preaviz de 10 zile, contractul considerandu-se incetat la momentul expirarii acestei durate.

14.5. În caz de neplată la scadență a Produselor achiziționate, Vânzătorul poate considera contractul reziliat de plin drept, fără notificare prealabilă și fără intervenția instanței de judecată, și are dreptul de a solicita Cumpărătorului restituirea integrală a  bunurilor neachitate prin transmiterea unei solicitări scrise pe e-mail, costurile urmând a fi suportate de către Cumpărător. Cumpărătorul va avea obligația de a restitui Produsele în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii notificării de către Vânzător și va fi de drept în întârziere cu privire la restituirea Produselor prin simpla împlinire a termenului de 5 zile menționat anterior. În caz de neexecutare a obligației de restituire, Vânzătorul va avea dreptul de a ridica Produsele direct de la Cumpărător, toate costurile generate de aceasta urmând a fi în sarcina Cumpărătorului. 

15. ALTE CLAUZE

15.1. Orice notificări adresate Vanzatorului se vor trimite prin e-mail la adresa agrotracimpex@gmail.com sau telefonic la numărul: +40740271860 şi se consideră efective din momentul înregistrării la Vanzator.

15.2. În limita prevederilor din prezentul Document – Termeni și Condiții, AGROTRAC GMBH RO SRL nu va putea fi trasă la răspundere pentru eventualele erori apărute pe Site, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site. Totodată, Societatea nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor website-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul Societății. Pentru respectivele website-uri răspunderea integrală va reveni deținătorilor website-urilor respective. 

15.3. Prin accesarea/vizitarea/vizualizarea/utilizarea Site-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către AGROTRAC GMBH RO SRL Cumparatorului, acesta din urmă își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Document – ”Termeni și Condiții”.

15.4. În cazul în care orice dispoziţie de mai sus este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, un tribunal arbitral sau de orice altă autoritate competentă, dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Document, celelalte dispoziţii urmând a rămâne în vigoare.

15.5. AGROTRAC GMBH RO SRL își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral Site-ul/structura acestuia și/sau Conținutul, oricând va considera de cuviință, fără notificarea și/sau acordul prealabil al Cumparatorului, precum și de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

15.6. Cumparatorul va răspunde pentru utilizarea Site-ului cu nerespectarea prezentului Document, pentru încălcarea drepturilor AGROTRAC GMBH RO SRL și pentru orice daune provocate Site-ului, Conținutului acestuia, societății AGROTRAC GMBH RO SRL sau oricărui colaborator sau partener contractual al acesteia, indiferent de natura daunelor astfel produse, fiind obligat la acoperirea întregului prejudiciu astfel produs. În cazul în care Vânzătorul descoperă neregularități care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Societății, cauzate de Cumparator, AGROTRAC GMBH RO SRL își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau bloca accesul Cumpărătorului sau al oricărui alt utilizator la Conținut. În acest caz, Cumparatorul, respectiv utilizatorul în cauză, se poate adresa Vânzătorului pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.  

15.7. Folosirea în orice mod, accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea Conținutului Site-ului, respectiv lansarea de Comenzi pe Site, implică aderarea Cumparatorului la acești ”Termeni și Condiții”, cu excepția cazului în care Cumparatorul va fi fost informat că, pentru conținutul respectiv, se aplică condiții de utilizare distincte. Odată cu lansarea unei Comenzi, AGROTRAC GMBH RO SRL înțelege că Cumparatorul a citit și înțeles acești ”Termeni și Condiții” care guvernează regulile de funcționare ale acestui Site, iar Comanda lansată de Cumpărător și acceptată de AGROTRAC GMBH RO SRL valoare de contract încheiat între părți, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din acesta. Cumparatorul nu poate să revoce acordul exprimat cu privire la acești ”Termeni și Condiții” pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va fi achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de AGROTRAC GMBH RO SRL